Forside

Grundejerforeningen

Professorkvarteret Taulov

Velkommen til Professorkvarteret

___________________


Generalforsamling 2024

Mandag 29. april

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen.


I henhold til vedtægternes § 8 indkaldes hermed til årlig ordinær generalforsamling med afholdelse:

Mandag den 29. april 2024 kl. 19.30 i Elbohallen - Mødelokale


Endelig dagsorden jævnfør vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
  4. Aflæggelse af regnskab, godkendt af bestyrelsen og revision.
  5. Fremlæggelse og vedtagelse af budget, samt fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt evt. suppleanter i henhold til vedtægter.
  7. Eventuelt.


______________


Hussalg/Huskøb


Har du brug for vedtægter, regnskab og budget i forbindelse med hussalg/huskøb, så kan dette fremsendes.


Bare udfyld formularen herunder:

 
 
 
 

Meld dig ind i Nabohjælp og bliv en del af et fællesskab, hvor vi hjælper hinanden


Vedtægter

Se vores vedtægter her