Forside

 

Grundejerforeningen Professorkvarteret

Taulov

 

Grundejerforeningen Professorkvarterets hjemmeside

Sankt Hans 2016

Torsdag den 23

kl. 19.00

 

Sted : legepladsen ved Søen

 

Bålet tændes kl. 19.00

 

Medbring selv drikkelse/kage/snobrød eller

hvad i nu har lyst til

´

Indkaldelse husstandsomdelses ligeledes.

 

Vel Mødt..

Vedtægter, regnskab og budget

kan fås ved personlig kontakt

til et af bestyrelsesmedlemmerne.

De fremsendes ikke på mail ved henvendelse via mail eller kontaktformular.

 

Sidder du med en masse spørgsmål som du ikke ved, hvor du skal få besvaret?

 

Så er du altid velkommen til at kontakte os?

 

 

Taulov antenneforening samarbejder med Stofa om nogle pakke med gode priser til grundejerforeningerne i området. Klik på billedet for at komme til antenneforeningen eller klik her for at se Stofas udvalg til os.

Sejt...

Mange af jer har virkelig vist interesse i at høre mere om nabohjælp. Så meld dig ind nu og vær med til at sikre dit hus.

“Du kan ikke gøre nogen en vennetjeneste for tidligt

for man ved aldrig hvor tidligt det er for sent?” –

Peter Plys

Nyheder

-03-2016

Der er afholdt ordinær generalforsamling Torsdag den 31. marts 2016 kl. 20.00 i Elbohallen.

Dagsorden ifølge vedtægter:

1Valg af dirigent.

2Valg af referent.

3Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

4Aflæggelse af regnskab, godkendt af bestyrelsen og revision.

5Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.

6Fremlæggelse og vedtagelse af budget, samt fastsættelse af kontingent.

7Valg af bestyrelsesmedlemmer samt evt. suppleanter i henhold til vedtægter.

8Eventuelt.

 

Referart uddeles senest 4 uger efter, inkl. budget 2016.

 

Opkrævning administreres nu af vores nye externe bogholderi, Quickaccounting.

Evt. spørgsmål kan rettes til dem på:

76 240 100 eller hm@qac.dk

Eller til bestyrelsen på: info@professorkvarteret.dk

Kontingent 2016, bibeholdt på kr. 1.100,.- som sidste år. Opkræves Maj 2016.

 

 

 

Skynd dig ind og like vores facebookside.

 

.