Forside

 

Grundejerforeningen Professorkvarteret

Taulov

 

Grundejerforeningen Professorkvarterets hjemmeside

 

Sankt Hans 2017

 

Nærmere information følger´´

 

Sted : legepladsen ved Søen

Vedtægter, regnskab og budget

kan fås ved personlig kontakt

til et af bestyrelsesmedlemmerne.

De fremsendes ikke på mail ved henvendelse via mail eller kontaktformular.

 

Sidder du med en masse spørgsmål som du ikke ved, hvor du skal få besvaret?

 

Så er du altid velkommen til at kontakte os?

 

 

Taulov antenneforening samarbejder med Stofa om nogle pakke med gode priser til grundejerforeningerne i området. Klik på billedet for at komme til antenneforeningen eller klik her for at se Stofas udvalg til os.

Sejt...

Mange af jer har virkelig vist interesse i at høre mere om nabohjælp. Så meld dig ind nu og vær med til at sikre dit hus.

“Du kan ikke gøre nogen en vennetjeneste for tidligt

for man ved aldrig hvor tidligt det er for sent?” –

Peter Plys

Nyheder

05-2017

Der er afholdt ordinær generalforsamling Torsdag den 06. april 2017 kl. 20.00 i Elbohallen.

Endelig Dagsorden, ifølge vedtægter:

1 Valg af dirigent.

2 Valg af referent.

3 Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

4 Aflæggelse af regnskab, godkendt af bestyrelsen og revision.

5 Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.

6 Fremlæggelse og vedtagelse af budget, samt fastsættelse af kontingent.

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer samt evt. suppleanter i henhold til vedtægter.

DER SKAL suppleres med et par nye medlemmer...

8 Eventuelt.

 

Referart inkl. budget 2017. er husstandsomdelt.

 

Opkrævning administreres nu af vores externe bogholderi, Quickaccounting.

Evt. spørgsmål kan rettes til dem på:

76 240 100 eller hm@qac.dk

Eller til bestyrelsen på: info@professorkvarteret.dk

Kontingent 2017

Opkræves efter generalforsamling, ca. Maj 2017

 

 

 

Skynd dig ind og like vores facebookside.

 

.