Arrangementer


Grundejerforeningen Professorkvarteret

TaulovIndkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen.
I henhold til vedtægternes § 8 indkaldes hermed til årlig ordinær generalforsamling med afholdelse:

Tirsdag den 02. april 2019
kl. 20.00 
i Elbohallens Cafeteria/mødelokale


Endelig dagsorden:

Med følgende dagsorden jævnfør vedtægterne:

1 Valg af dirigent.
2 Valg af referent.
3 Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
4 Aflæggelse af regnskab, godkendt af bestyrelsen og revision.
5 Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
6 Fremlæggelse og vedtagelse af budget, samt fastsættelse af

kontingent.

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer samt evt. suppleanter i henhold til

vedtægter.
8 Eventuelt.Venlig hilsen bestyrelsen“Du kan ikke gøre nogen en vennetjeneste for tidligt

for man ved aldrig hvor tidligt det er for sent?” –

Peter Plys

Nyheder

08-2018

Arbejdsdag i professorkvarteret Lørdag den 8. september - se under arrangementer


06-2018

Sankt Hans lørdag den 23. juni


03-2018

Referat fra generalforsamling er omdelt.


03-2018

Indkaldelse til vores ordinære generalforsamling omdeles i dagene 20-22. marts 2018, så hold øje med din postkasse.

Se dato og tidspunkt og dagsorden under arrangementer.


12-2017

Børup Vandværk har henvendt sig og meddelt, at der i 2018 arbejdes med at få installeret et anlæg, som kan gøre vores vand blødere dvs. minimere kalkindholdet. Bestyrelsen vil være i løbende dialog med vandværket, og der opdateres med nyt her og på vores facebook gruppe.I kan nu følge med i bestyrelsens arbejde ved at se referater nederst på siden her.

Opkrævning administreres nu af vores    externe bogholderi, Quickaccounting.

Evt. spørgsmål kan rettes til dem på:

76 240 100 eller hm@qac.dk

Eller til bestyrelsen på: info@professorkvarteret.dk

 


 


 
.