Arrangementer

 

Grundejerforeningen Professorkvarteret

Taulov

 

Generalforsamling den 12. april 2018 kl. 20.00 i Elbohallens cafeteria/mødelokale

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
  4. Aflæggelse af regnskab, godkendt af bestyrelsen og revision
  5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
  6. Fremlæggelse og vedtagelse af budget, samt fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt evt. suppleanter i henhold til vedtægter
  8. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se billeder fra Sankt Hans på vores facebook gruppe her

 

 

 

 

 

“Du kan ikke gøre nogen en vennetjeneste for tidligt

for man ved aldrig hvor tidligt det er for sent?” –

Peter Plys

Nyheder

03-2018

Indkaldelse til vores ordinære generalforsamling omdeles i dagene 20-22. marts 2018, så hold øje med din postkasse.

Se dato og tidspunkt og dagsorden under arrangementer.

 

12-2017

Børup Vandværk har henvendt sig og meddelt, at der i 2018 arbejdes med at få installeret et anlæg, som kan gøre vores vand blødere dvs. minimere kalkindholdet. Bestyrelsen vil være i løbende dialog med vandværket, og der opdateres med nyt her og på vores facebook gruppe.

 

11-2017

I kan nu følge med i bestyrelsens arbejde ved at se referater nederst på siden her.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opkrævning administreres nu af vores externe bogholderi, Quickaccounting.

Evt. spørgsmål kan rettes til dem på:

76 240 100 eller hm@qac.dk

Eller til bestyrelsen på: info@professorkvarteret.dk

 

 

 

 

 

.